Vikten av att sätta mål

Nu har du påbörjat din Viktresa och jag hoppas att du har fått den start som du önskat och att du känner dig motiverad inför resten av vår gemensamma resa. Vi har nu klarat av en och en halv vecka och jag vet av tidigare erfarenhet att många av mina kunder har känt det värdefullt att jobba med sin målbild. Det kan hjälpa att  skapa ytterligare motivation och hjälpa oss framåt genom att bygga en ännu starkare grund att stå på.

Att sätta mål är av avgörande betydelse för vår personliga utveckling och framgång. Att jobba med målbilder och målsättningar är en kraftfull process som ger oss riktning, motivation, personlig tillväxt och framsteg. Genom att sätta mål kan vi forma våra liv på ett medvetet sätt och sträva efter att uppnå det bästa av våra möjligheter. Det är ingen slump att många duktiga idrottare lägger mycket tid på mental träning för att kunna prestera på topp. Vi kan lära oss av dessa processer och använda dem för att hjälpa dig att ta dig till ditt mål. 

 

Övning

Denna övning är till för att underlätta din förmåga att hitta betydelsen i din resa mot ett hälsosammare liv och förstå både vad det kan ge dig i framtiden och vad det kommer att kräva av dig i form av investering för att nå dit. Tanken är att du ska identifiera ett tydligt mål som är specifikt, mätbart, utmanande, tidsbestämt och motiverande. Svara så tydligt som möjligt på följande frågor, och jag rekommenderar att du skriver ner dina svar så att du alltid kan återvända till dem för att påminna dig om varför du valde att påbörja denna resa.
Det är viktigt att du för dig själv skapar en tydlig bild av vad det är du vill uppnå? Har du ett specifikt viktmål, storleksmål på kläder eller är det viktigare för dig hur du mår – det vill säga ett mål mer formulerat av en känsla i kroppen (välmående, piggare, mer energi) eller är det att bli mer rörlig, kunna springa och/eller kunna delta i olika aktiviteter?

1. Vad behöver du göra för att uppnå ditt mål?

Träna X antal gånger över en viss tidsperiod, fokusera på kosten, hitta en balans i livet, hur mycket tid kommer detta kräva av dig?

2. Hur kommer du att veta att du har uppnått ditt mål?

Kan du tänka ut ett bevis för att du klarat det? Det kan till exempel vara att vågen visar en viss vikt, att du kommer i ett speciellt plagg eller att du klarar att springa en viss sträcka på en viss tid.

Tänk nu på känslan när du nått ditt mål. Vad kommer du att se, höra och känna? När du står på vågen, när du får på dig dina gamla byxor, när du klarar av att springa 5 km, när du kan delta på dina barns träningar eller när du går upp för trappan utan att bli andfådd? Skriv ner den känslan. 

3. Vem har nyckeln till att du ska nå ditt mål?

Behöver du stöd från någon annan? Eller känner du att det är du som är den avgörande faktorn? Kanske behöver du stöttning från din sambo, kompis eller partner? Kanske behöver även din partner äta bättre kost under tiden du utmanar dig själv under Viktresan. 

4. Vilket är ditt syfte att du gör detta?

För vem gör du detta? Är det för dig själv eller för någon annan? Är det för att bli mer vacker? Är det för din hälsa? Eller är det för någonting helt annat? Det finns inga rätt eller fel och det är bara du som vet ditt syfte.

Dessa frågor och svar kan hjälpa dig att formulera ett mål som har en verklig betydelse för dig. Det är som sagt en väldigt bra övning att göra och att lite då och då återvända till dina svar. De kan hjälpa dig att hitta motivation dagar som det kan kännas motigt.

Som avslutning vill jag att du nu formulera ditt mål. Det ska vara skrivet i nutid, specifikt, mätbart och tidsbestämt. 

Exempel: Jag, Oscar, väger 85 kg den 31 augusti 2023

 

// Oscar